تبلیغات
فیزیکilove - ریزسنج

فیزیکilove

воздушные шарыریزسنج

ریزسنج وسیله‌ای است كه دقیق‌تر از كولیس بوده و معمولاً برای دقت های بالا بكار می‌رود.

این وسیله از یك استوانه ثابت مدرج و یك استوانه متحرك مدرج - كه می‌تواند

 روی استوانه ثابت مدرج بچرخد و جابجا شود  و یك كمان فلزی متصل به استوانه ثابت

شده است.

ریزسنج وسیله ای است که توسط آن می توان ضخامت اجسامی مانند

صفحه کاغذ را اندازه گرفت.


گام ریزسنج عبارت است از جابجایی استوانه متحرك در طول استوانه ثابت به ازای هر دو

چرخش و به نحوه طراحی و دقت دستگاه بستگی دارد.

گام ریزسنج می‌تواند 1 میلیمتر یا 0/5 میلیمتر باشد.

 هرگاه استوانه متحرك به 50 قسمت تقسیم شده باشدبا چرخاندن استوانه متحرك به اندازه دو

دور كامل دهانه یك میلیمتر جابجا می‌شود (گام 0/5میلیمتر) و در نتیجه 100 قسمت

از استوانه متحرك معادله 1 میلیمتر از استوانه ثابت (خط‌كش ثابت) می‌باشد.

 بنابراین دقت دستگاه یك صدم میلیمتر می‌باشد.

فرض كنید دهانه ریزسنج پس از چندین دور چرخش مقداری باز شده است،

حال برای خواندن این مقدار تعداد میلیمترها را می‌توان از روی استوانه ثابت خوانده

و با كسری از میلیمتر كه بر روی استوانه متحرك

خوانده می شود جمع كرد و مقدار جابجایی را اندازه گیری نمود.

برای مثال اگر استوانه متحرك به اندازه 5 دور كامل و كسری از دور چرخیده شود

و گام ریزسنج برابر 0/5 میلیمتر باشد.

 خواندن این عدد چنین است، 5 دور معادل 2/5 میلیمتر می‌باشد و فرض كنید عددی كه

روی استوانه متحرك خوانده می‌شود 35 است پس اندازه‌گیری مورد نظر mm37/5 = 35/0 +2/5 خواهد بود.

فیزیک و آزمایشگاه (انیمیشین)


کولیس:

کولیس وسیله ای است که برای اندازه گیری قطرهای داخلی و خارجی - ضخا مت - طول- از آن استفاده می شود کولیس مطابق شکل زیر شامل یک خط کش مدرج "(mainscale )و یک ورنیه متحرک درست شده است. خط کش ثابت برحسب سانتیمتر و میلیمتر است ورنیه دارای دو شاخک( JAWS) است از شاخک‌های کوچک برای اندازه گیری قطر داخلی و ازشاخک‌های بزرگ برای اندازه گیری قطر خارجی اجسام استفاده می شود.

ورنیه شامل 10 قسمت بوده و 9 میلیمتر است بنا براین می توان با این کولیس آسانی تا 10.1 میلیمتر را اندازه گرفت. دقت اندازه گیری کولیس از تقسیم کردن یک درجه خط کش به تعداد تقسیمات ورنیه به دست می‌آید.


 

برای اندازه گیری عمق در بعضی از انواع کولیس ها یک تیغه باریک وجود دارد که به ورنیه متصل بوده و با آن حرکت می‌کند. اوقتی صفر ورنیه بر صفر خط کش منطبق باشد انتهای تیغه بر انتهای خط کش منطبق می‌شود.


نحوه اندازه گیری با کولیس

1- ابتدا جسم مورد نظر ( قطر خارجی یا طول و قطر داخلی) در بین شاخک‌های ثابت و متحرک طوری قرار میدهیم که بترتیب هر کدام ازدو شاخک (بالایی یا پایینی )با بدنه جسم تماس داشته باشند. سپس

عددی که صفر ورنیه در مقابل آن قرار دارد و یا از آن گذشته است را مطابق شکل زیر 22 میلیمتر و سپس از روی ورنیه درجات از درجات ورنیه را پیدا می‌کننیم که درست در برابر یکی از درجات خط کش قرار گرفته باشند مثل شکل زیر 0/6میلیمتر که میتوانیم حالا بگوییم اندازه قطر خارجی 22/6 میلی متر است


نوشته شده در چهارشنبه 30 دی 1394 ساعت 03:03 ب.ظ توسط ف نظرات |


Design By : Pichak