تبلیغات
فیزیکilove - از كجا می دانیم دمای مركز خورشید چقدر است؟

فیزیکilove

                                                                   
 هر چند کسی به مرکز خورشید دسترسی ندارد، اما با استفاده از اصل تعادل فشار هیدرواستاتیکی می توان به طور غیرمستقیم دمای این منطقه را تخمین زد.این اصل می گوید فشار رو به مرکز ناشی از گرانش خورشید باید با فشار رو به بیرون ایجاد شده به وسیله گازهای داغ هسته آن برابر باشد وگرنه خورشید باید در اثر اضافه فشار، منبسط یا منقبض شود؛ اما می دانیم که این طور نیست. به عبارت دقیق تر، با دانستن حجم چگالی خورشید می توانیم فشار ناشی از گرانش در مرکز آن را حساب کنیم چیزی حدود 300 میلیارد اتمسفر از طرف دیگر چون دما مستقیما با فشار یک گاز مرتبط است ، می توانیم محاسبه کنیم که برای خنثی کردن این فشار درونسو، مرکز خورشید چقدر باید داغ باشد.از این راه ، دمای مرکز خورشید، چیزی حدود 15 میلیون درجه سلسیوس به دست می آید که 2500 برابر دمای سطح آن است.البته در دهه اخیر با ابداع روشی به نام لرزه نگاری خورشیدی ، امکان اندازه گیری مستقیم این دما به دست آمده است.به عبارت دیگر همان طور که با ثبت و بررسی امواج لرزه ای پوسته زمین ، می توانیم اطلاعاتی از درون آن به دست بیاوریم ، لرزشها و نوسان های سطح خورشید (خورشید لرزه ها!) نیز، چیزهایی از درون آن به ما می گویند. چیزهایی که اتفاقا تا حدود زیادی با نتایج اصل تعادل فشار همخوانی دارد.
                                                                  

نوشته شده در جمعه 9 بهمن 1394 ساعت 09:49 ق.ظ توسط ف ع نظرات |


Design By : Pichak