تبلیغات
فیزیکilove - معما؟؟؟؟؟

فیزیکilove

دو خودروی کاملاً مشابه بر روی خط استوا قرار دارند با سرعت های مساوی شروع به حرکت میکنند به طوریکه یکی به سمت غرب و دیگری به سمت شرق می رود.

آیا وزن آنها تغییر میکند؟ چگونه وچرا؟

پاسخ درادامه مطلب

خودرویی که به سمت شرق(در جهت حرکت دورانی زمین) حرکت میکند شتاب کوریولیسش همجهت گرانش زمین میشود به همین دلیل وزنش افزایش مییابد ولی خودریی که به سمت غرب(در خلاف جهت حرکت دورانی زمین) حرکت می کند جهت شتاب کوریولیسش در خلاف جهت گرانش میشود به همین دلیل وزنش کاهش می یابد پس خودرویی که به سمت شرق می رود وزین تر میشود.

 توجه: شتاب کوریوکیس 2wV است که V بردار سرعت خودرو است و w بردار سرعت دورانی زمین است.


نوشته شده در شنبه 5 دی 1394 ساعت 05:19 ب.ظ توسط ف ع نظرات |


Design By : Pichak