تبلیغات
فیزیکilove - آیا می توان قانون دوم نیوتون را روی زمین نقض کرد؟؟؟؟

فیزیکilove

                                                                  آیا می‌توان قانون دوم نیوتون را بر روی زمین نقض كرد ؟

اختر فیزیكدان‌ها دلایلی را یافته‌اند كه روایت تصحیح‌شده‌ای از قانون دوم نیوتون (كه با جرم و شتاب سروكار دارد) در مقیاس بزرگ عالم به خوبی كار می‌كند. این تصحیح‌های فیزیك نیوتونی به «دینامیك نیوتونی تصحیح شده» (Modified Newtonican Dynamics) (MOND) معروفند.

 الكس ایگناتیف (Alex Ignatiev) می‌گوید «نیوتون مبنایی را برای مكانیك كلاسیك در رابطه با نیرو، جرم و شتاب دراختیار می‌گذارد. این مبنا همواره، به استثنای موارد خاص صادق است». ایگناتیف روشی را برای آشكارسازی این مورد خاص ابداع كرده است كه با شتاب‌های مختصر بر روی زمین سروكار دارد. این نوع آزمایش اغلب چنان دشوار درنظر گرفته می‌شد كه در گذشته آن را ناممكن می‌دانستند. ایگناتیف كه دانشمند انستیتوی پژوهش‌های فیزك نظری در ملبورن استرالیاتس، می‌گوید: «ما قبلاً مشاهده‌هایی از این نظریه با دلایل اختر فیزیكی داشتیم اما می‌خواهم ببینم كه این نظریه روی زمین چگونه می‌شود». پیشنهاد ایگناتیف درباره‌ی چگونگی انجام این كار با عنوان «آیا نقض قانون دوم نیوتون امكان‌پذیر است؟» در فیزیكال ریویولترز چاپ شده است.

ایگناتیف می‌گوید «ولتسنرام‌های نقض قانون دوم نیوتون در شرایط خاص بر روی زمین با فیزیك بنیادی سروكار دارد. اگر قانون دوم بر روی زمین نقض شود، باید هر چیزی را كه می‌دانیم مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم» و این جایی است كه مشكلات پیشنهاد ایگناتیف آغاز می‌شود. به نظر ایگناتیف «شرایط لازم برای آزمودن این موضوع واقعاً بسیار خاص است. زمان و مكان آن را باید به حساب آورد. جاهای ممكن برای انجام این آزمایش 80 درجه شمال و جنوب استواست. این در عرض‌های جغرافیایی مانند قطب جنوب و گرینلند قرار دارد كه نواحی مساعدی نیستند اما زمان انجام آن نیز اهمیت دارد و باید به دقت تنظیم شود». ایگناتیف تأكید می‌كند كه فقط در مدت 1000/1 ثانیه در دو تاریخ در طول سال، در حوالی اعتدال‌ها برای این كار مناسب است».

اگر قرار باشد این آزمایش‌ها انجام شوند، دانشمندان باید در جست‌وجوی چیزی باشند كه اثر Static High Latitude Modified Inertia (SHLEM) نامیده می‌شود كه حرف‌های اول لختی اشیای تصحیح شده‌ی عرض‌های جغرافیایی زیاد در هنگام اعتدال است و در شرایطی قابل ملاحظه است كه نیروهای چرخش زمین حول محورش را نیروی مداری حركت زمین به دور خورشید خنثی كند. به گفته‌ی ایگناتیف «این موضوع به جابه‌جایی مختصری می‌انجامد كه باید آشكار ساخته شود» اما این موضوع چه‌قدر امكان‌پذیر است؟ به استثنای محاسبه‌هایی كه به گفته‌ی او به تعیین تاریخ‌ها و مكان‌های مناسب آشكارسازی اثر SHLEM انجامیده است. به نظر ایگناتیف این كار شدنی است و چنان كه قبلاً گمان می‌رفت، ناممكن نیست.

ایگناتیف می‌گوید «آشكارسازهای موج گرانشی نقطه‌های شروع خوبی هستند. به نظر او جست‌وجوی انتقال‌های مختصر در گرانی می‌تواند به شناخت این جابه‌جایی‌ها یا شتاب‌های مختصر كمك كند. به نظر یگناتیف «گرچه ما به نیروهای متفاوتی می‌نگریم اما روش آشكارسازی گرانشی را می‌توان برای این تحقیق به‌كار برد زیرا گرانشی، نیرویی ضعیف با تمام انواع جابه‌جایی‌هاست و جابه‌جایی‌های شتاب نیز به همین صورت كوچكند». او اضافه می‌كند «آشكارسازهای موج گرانشی زیادی وجود دارند و آشكارسازهای بیش‌تری نیز در حال ساخت هستند».

به رغم شرایط خاص لازم برای آزمودن نقض قانون دوم نیوتون بر روی زمین ایگناتیف حس می‌كند كه این كار ارزش تحمل آن‌ها را دارد. به نظر او «این كار دشوار است اما ناممكن نیست. اثر SHELM كلید آن است و اگر این نقض را بیابیم، ارزش آن برای فیزیك بنیادی بسیار عظیم خواهد بود».
نوشته شده در سه شنبه 8 دی 1394 ساعت 12:45 ق.ظ توسط ف ع نظرات |


Design By : Pichak