تبلیغات
فیزیکilove - دانستنی ها

فیزیکilove

كمترین درجه حرارت ثبت شده: نقطه ی جوش هلیوم 273- C
- بیشترین درجه حرارت ثبت شده: انفجار بمب هیدروژنی 100000000K

- پلاسما حالتی از ماده است كه ماده در دمای 20000 كلوین قرار دارد.

- رابطه ی رنگ ستارگان با دمایشان:
ستارگان ابی داغتر از خورشید و قرمز ها سردتر از ان هستند
بیشتر ستارگان داغتر از خورشید بین ده تا صد برابر خورشید جرم دارند


- طول یك جسم وقتی كه نسبت به ناظر ساكن باشد بیشترین مقدار را دارد اما وقتی با سرعت v( سرعت نور) نسبت به ناظر حركت میكند طول ان منقبض میشود.

- یك ساعت وقتی نسبت به ناظر ساكن است تندتر از همیشه كار میكندو وقتی كه با سرعت نور نسبت به ناظر حركت می كند اهنگ كار ان كند میشود.

- امواج رادیویی بلند ترین طول موج را دارند كه به حدود 2 كیلو متر میرسد.امواج گاما دارای كوتاهترین طول موج هستند طول موج این امواج یك میلیون میلیونیم متر است.

- قایقی بر سطح اب دریاچه ی یك سد شناور است و درون قایق تیر اهن سنگینی گذاشته شده است .هر گاه این تیر اهن را به داخل اب دریاچه بیندازند سطح اب دریاچه بال تر می رود , پایین تر می رود یا تغیری نمیكند؟

-> بنابر قانون های فیزیكی افزایش حجم اب به اندازه ی حجم تیر اهن و بالا رفتن قایق متناسب است با وزن تیر اهن. بنا بر این از فشار قایق بر سطح اب كاسته میشود و سطح اب دریاچه پایین تر میرود.


نوشته شده در شنبه 12 دی 1394 ساعت 08:13 ب.ظ توسط ف ع نظرات |


Design By : Pichak